Shamil_Abdurakhimov dmer ilang beses na nya pinatay si baby king.